Jäsenyys

Jäsenyys

Voit liittyä Puntti-Karhujen jäseneksi maksamalla jäsenmaksun 80 euroa seuran tilille FI51 4450 0010 1757 57. Huomioi uusi muuttunut tilinumero.
Kirjoita viestikenttään sana ”jäsenmaksu” sekä oma nimesi.

Antidoping

Puntti-Karhut ry, sen jäsenet sekä seuraa kilpailuissa edustavat painonnostajat sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä (Suomen antidopingsäännöstö) sekä Kansainvälisen Painonnostoliiton (IWF) ja Kansainvälisen Olympiakomitean (KOK) antidopingsäännöstöjä ja -määräyksiä.

Dopingrikkomukset ja niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Antidopingsäännöstöön ja liiton antidopingsopimukseen sitoutunut henkilö joutuu korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.

Suomen Painonnostoliitto ja/tai Kansainvälinen Painonnostoliitto voivat päättää seuran jäsenelle dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista kurinpitotoimista edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä, toimintasäännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla.

Mikäli Puntti-Karhuja kilpailuissa edustava nostaja syyllistyy doping-rikkomukseen, hän on velvollinen korvaamaan Painonnostoliiton liittojohtokunnan seuralle määräämän sakon.

Matkalaskupohja

Antidopingsopimus