Jäsenyys ja toimintamme

Jäsenmaksu 2024

Voit liittyä Puntti-Karhujen jäseneksi maksamalla jäsenmaksun seuran tilille FI79 4108 0012 2268 77. Jäsenmaksu vuonna 2024 on 90 euroa. Kirjoita viestikenttään sana ”jäsenmaksu” sekä oma nimesi.

Toimintamme 2024

Omatoiminen harjoittelu
Maksamalla seuran jäsenmaksun (90 euroa) voi treenata omatoimisesti seuran harjoitusvuoroilla vuoden 2024 ajan.

Lasten ja nuorten punttikoulu
Maksamalla seuran jäsenmaksun (90 euroa) voi osallistua lasten ja nuorten punttikouluun vuoden 2024 ajan.

Aikuisten punttikoulu
Maksamalla seuran jäsenmaksun (90 euroa) sekä kausimaksun (25 euroa kevät- tai syyskausi) voi osallistua aikuisten punttikouluun kevät- tai syyskaudella 2024.

Kilpaileminen
Puntti-Karhuja voi edustaa kilpailuissa maksamalla seuran jäsenmaksun (90 euroa) sekä ostamalla kilpailulisenssin ( https://painonnosto.fi/lisenssit/ ). Lisäksi kilpailija sitoutuu antidoping-säännöstöömme sekä painonnoston kattavan vakuutuksen hankkimiseen.

Pienryhmävalmennus
Seura järjestää edistyneille harrastajille pienryhmävalmennusta jossa kymmenen viikkoa / harjoitusta kestävä jakso maksaa seuran jäsenille 90 euroa ja ei-jäsenille 110 euroa.

Yksityisvalmennus/ohjelmointi
Yksityisvalmennustunti ja/tai ohjelmointi maksaa 50 euroa.

PUNTTI-KARHUT EI KOSKAAN VAKUUTA SEURAN JÄSENIÄ TAI HARRASTAJIA VAAN JOKAINEN VASTAA OMASTA VAKUUTUKSESTAAN

Lisätietoa toiminnastamme voit tiedustella täyttämällä lomakkeen osoitteessa https://www.punttikarhut.fi/mukaan/

Antidoping

Puntti-Karhut ry, sen jäsenet sekä seuraa kilpailuissa edustavat painonnostajat sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä (Suomen antidopingsäännöstö) sekä Kansainvälisen Painonnostoliiton (IWF) ja Kansainvälisen Olympiakomitean (KOK) antidopingsäännöstöjä ja -määräyksiä.

Dopingrikkomukset ja niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Antidopingsäännöstöön ja liiton antidopingsopimukseen sitoutunut henkilö joutuu korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.

Suomen Painonnostoliitto ja/tai Kansainvälinen Painonnostoliitto voivat päättää seuran jäsenelle dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista kurinpitotoimista edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä, toimintasäännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla.

Mikäli Puntti-Karhuja kilpailuissa edustava nostaja syyllistyy doping-rikkomukseen, hän on velvollinen korvaamaan Painonnostoliiton seuralle määräämän sakon.

Matkalaskupohja

Antidopingsopimus